Wij regelen graag een
bezichtiging voor u.
Bel 0172-509494 voor meer bijzonderheden. Klik hier voor meer informatie
Manor Internationale Garantie Makelaars
Manor Internationale Garantie Makelaars bemiddelt bij de aan- en verkoop van vakantiewoningen in diverse projecten in Turkije. Manor Internationale Garantie Makelaars is een activiteit van Bliemer & Schluter BV, een vennootschap welke actief is sinds 1990 en die kennis van zaken ter beschikking stelt aan zinvolle vastgoed projecten.

Manor Internationale Garantie Makelaars staat in contact met ondernemende en ambitieuze bouwbedrijven die hun sporen in het Turkse vastgoed ruimschoots hebben verdiend en die hechten aan persoonlijk contact en aan een prettige manier van samenwerken.

Manor Internationale Garantie Makelaars verstrekt informatie over interessante vakantiewoningprojecten in Turkije, die reeds gereed zijn en waarvan het eigendomscertificaat na aankoop direct wordt verstrekt. Wij adviseren en begeleiden onze cliënten tijdens het gehele koopproces.

Op deze website, die nauwgezet en met zorg is samengesteld, leest u informatie over enkele goede projecten. Indien u daarover meer details wilt weten, dan zullen wij die op uw verzoek graag verstrekken. Daarnaast kunnen wij contacten voor u leggen op het gebied van financiering, verhuurmogelijkheid van de vakantiewoning, aanschaf van meubelpakketten en het regelen van een bezichtiging.

Manor Internationale Garantie Makelaars bemiddelt uitsluitend betrouwbare vakantiewoningprojecten, waarvan de eigendomsbewijzen na afronding van de koopprocedure worden verstrekt. Voor onze dienstverlening wordt aan kopers een commissie van 3% in rekening gebracht.

De informatie die Manor Internationale Garantie Makelaars op deze website, in al haar voorlichtingsmateriaal en correspondentie verstrekt, is gebaseerd op informatie die door de bouwbedrijven wordt verstrekt. De verkregen informatie wordt zo correct mogelijk doorgegeven. Desalniettemin kan Manor Internationale Garantie Makelaars niet aansprakelijk gehouden worden voor fouten, of verzuim, noch pretendeert, of waarborgt zij dat de informatie foutloos en volledig is. Alle verstrekte informatie, inclusief teksten, tekeningen, foto’s, grafieken, logo’s en overig materiaal dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de bouwfirma’s/eigenaars behouden zich het recht voor om zonder berichtgeving vooraf in de projecten bouwtechnische wijzigingen door te voeren. De informatie is het intellectueel eigendom van de desbetreffende eigenaar.

Manor Internationale Garantie Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens enig persoon voor enig verlies, of schade hoe dan ook opgetreden, voortvloeiende uit, of veroorzaakt door fouten, of verzuim in de juistheid van de verstrekte informatie op deze website en in het voorlichtingsmateriaal. Voor recente en actuele informatie adviseren wij contact met ons op te nemen. Slechts in het koopcontract vastgelegde bepalingen, condities, regelingen, afspraken, toezeggingen, afmetingen en bedragen zullen bindend zijn voor de betrokken partijen.

Verspreiding, vermeerdering of wijziging van de informatie op deze website is verboden.
Alle rechten zijn voorbehouden - Manor Internationale Garantie Makelaars - 2013